مبلغ هزینه ثبت نام در همایش : هر نفر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

شماره حساب :‌  ۱ – ۵۰۶۱۱۳۷-۲ – ۲۱۵ ( به نام موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان، بانک اقتصاد نوین)

شماره کارت :‌ ۹۴۶۷ ۵۵۰۰ ۱۲۱۱ ۶۲۷۴ ( به نام موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان، بانک اقتصاد نوین)

[/su_note]

 
 

تایید