مدیر عامل موسسه اقتصاد ایرانیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار سایت همایش ۹۴ ، با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش در مقطع زمانی کنونی که تمامی تلاش دولتمردان در جهت حمایت از تولید و صادرات غیر نفتی است گفت : از مهمترین رویکردهای این همایش ترسیم دورنمای سرمایه گذاری است تا فعالان این […]